Nowe informacje Zarządu Koła

W Strefie Myśliwego zostało zamieszczone nowe ogłoszenie dotyczące przekazywania do badań próbek farby wszystkich pozyskanych dzików oraz nowych ognisk włośnicy.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 30 „GON”

W Strefie Myśliwego znajduje się informacja dot. Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

Opublikowano Z życia Koła | Skomentuj